Welkom op de site van Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel

Als Gz-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) behandel ik volwassenen binnen de basis generalistische GGZ (BGGZ). Een gezondheidszorg,- of eerstelijns psycholoog is geen specialist maar een generalist. Dat wil zeggen dat u er met allerlei psychologische klachten terecht kan en er gebruik wordt gemaakt van methoden en ideeën vanuit verschillende stromingen en therapieën.

U kunt in principe altijd terecht ongeacht uw leeftijd, uw persoonlijke problemen, alleen of samen met uw partner of kind. Een Gz-psycholoog of eerstelijnspsycholoog is een zelfstandige beroepsbeoefenaar en biedt hulp aan mensen met klachten van psychische of psychosomatische aard.

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel biedt eerstelijns psychologische behandeling en werkt kortdurend en oplossingsgericht. Ook EMDR (trauma behandeling) behoort tot de mogelijkheden. Op aanvraag is het ook mogelijk om persoonlijkheidsonderzoeken of neuropsychologisch onderzoek te verrichten. De meeste cliënten die in behandeling komen worden verwezen door de huisartsen uit Delft. Tevens worden er veel mensen die werkzaam zijn bij de politie verwezen door de bedrijfsarts naar de praktijk. Zij hebben verschillende psychologische klachten maar met name zijn zij getraumatiseerd door verschillende gebeurtenissen die zij mee hebben gemaakt tijdens hun werkzaamheden op straat. Of zij kampen met depressieve of overspanningsklachten.

In de regel is het de bedoeling dat er een zeer korte wachttijd is, maar in de praktijk blijkt dat helaas niet haalbaar. Vanwege de enorme drukte en aanvraag voor therapie is de wachttijd meerdere weken.
De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum ‘Dock van Delft’ op de Ezelsveldlaan 108 in Delft.