Welkom op de site van Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel

Als Gz-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) behandel ik volwassenen binnen de basis generalistische GGZ (BGGZ). Een gezondheidszorg,- of eerstelijns psycholoog is geen specialist maar een generalist. Dat wil zeggen dat u er met allerlei psychologische klachten terecht kan en er gebruik wordt gemaakt van methoden en ideeën vanuit verschillende stromingen en therapieën.

U kunt in principe altijd terecht ongeacht uw leeftijd, uw persoonlijke problemen, alleen of samen met uw partner of kind. Een Gz-psycholoog of eerstelijnspsycholoog is een zelfstandige beroepsbeoefenaar en biedt hulp aan mensen met klachten van psychische of psychosomatische aard.

Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel biedt eerstelijns psychologische behandeling en werkt kortdurend en oplossingsgericht. Ook EMDR (trauma behandeling) behoort tot de mogelijkheden. De meeste cliënten die in behandeling komen worden verwezen door de bedrijfsarts van de Nationale Politie. De doorverwezen cliënten hebben verschillende psychologische klachten, zoals een depressie, overspanningsklachten, angstklachten of zijn getraumatiseerd door verschillende gebeurtenissen die zij mee hebben gemaakt tijdens hun werkzaamheden. Tevens worden er veel mensen naar de praktijk verwezen door de huisartsen uit Delft met vergelijkbare psychologische problematiek.

In de regel is het de bedoeling dat er een zeer korte wachttijd is, maar in de praktijk blijkt dat helaas niet haalbaar. Vanwege de enorme drukte en aanvraag voor therapie is de wachttijd vaak meerdere maanden.
De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum ‘Dock van Delft’ op de Ezelsveldlaan 108 in Delft.