Behandeltarieven

Behandeltarieven conform de NZA tarieven 2024
Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel

Als u in behandeling wilt komen bij een Gz-psycholoog heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief zal de huisarts kort omschrijven wat uw klachten zijn eventueel aangevuld met een DSM-V diagnose. Deze verwijsbrief is een jaar geldig. In dit jaar kunt u de verwijsbrief gebruiken voor het starten van een behandeling bij (bijvoorbeeld) een Gz-psycholoog.

Het zorgprestatiemodel is vanaf januari 2022 de nieuwe bekostiging voor de GGZ. Afhankelijk van de problematiek en zwaarte van de klachten, gekoppeld aan een vragenlijst die ingevuld moet worden door de behandelaar (Honos+), zal worden bepaald hoeveel sessies ongeveer vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dit zijn er, over het algemeen bij een intensief traject, 12 tot maximaal 15 sessies binnen de BGGZ.  Als blijkt dat het aantal sessies niet voldoende is of als de problematiek te zwaar is voor de BGGZ zal de cliënt doorverwezen worden naar de SGGZ in overleg met de huisarts. De behandeling wordt dus (grotendeels) vergoed door de zorgverzekeraar. Maandelijks wordt er rechtstreeks digitaal gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. U hoeft daar dus niet zelf achteraan. U heeft een verplicht eigen risico voor psychologische zorg. Als u dat bedrag heeft gebruikt worden de sessie verder vaak compleet vergoed. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Als Gz-psycholoog heb ik met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel hanteert de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) worden geadviseerd. Hieronder een overzicht van de geldende NZA tarieven over 2024 van de meest voorkomende zorgprestaties:

Diagnostiek:

  • 45 minuten: € 159,70
  • 60 minuten: € 183,44

Behandeling:

  • 45 minuten: € 135,89
  • 60 minuten: € 161,46
  • 90 minuten: € 242,76 (EFT relatietherapie)

Intercollegiaal overleg:

  • Kort; 5-15 minuten: € 25,05
  • Lang; Vanaf 15 minuten: € 76,35

Schriftelijke informatie verstrekking aan derden (met toestemming cliënt) per 1 april 2023 vastgesteld door NZA op:

  • € 98,85

Tarieven zelfbetalers en EFT relatietherapie
Wanneer u ervoor kiest de gesprekken buiten uw zorgverzekering om te doen of er is geen sprake van een contract met de zorgverzekering van de cliënt dan bedraagt het tarief € 135,89 voor een consult/sessie van 45 minuten. EFT relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en dienen cliënten zelf te betalen. Zij krijgen hiervoor een factuur toegestuurd. Doorgaans zijn deze sessies 90 minuten en de kosten hiervan komen overeen met de tarieven die de NZA heeft gesteld voor een zorgprestatie.

No show tarief
Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur, en binnen kantoortijden, voor het tijdstip van de behandeling kosteloos geannuleerd worden. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak of bij afspraken die vergeten zijn (no show) is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. Het gaat dan om een bedrag van € 75,00. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

NZA tarieven
https://www.nza.nl/regelgeving