Therapie

Alphonse_Mucha_-_PoetryTherapie betekent werken aan jezelf. Dit is vaak een heel proces en kan intensief zijn. Samen proberen we duidelijk te krijgen wat er gebeurd en inzichten te krijgen in uw gedrag. In het eerste consult wordt er altijd een intake afgenomen. Hierin worden alle klachten geïnventariseerd en wordt er geprobeerd het leven van de cliënt in kaart te brengen. Vervolgens wordt er een diagnose gesteld en worden er behandeldoelen opgesteld. Er zijn verschillende soorten therapieën om cliënten te behandelen.
Zo heb je cognitieve gedragstherapie, Rogeriaanse oftewel cliëntcentered, schemagerichte therapie of interpersoonlijke therapie (IPT). Maar ook Affectfobietherapie, hypnotherapie of EMDR zijn mogelijke vormen van therapie die ingezet kunnen worden binnen de behandeling. Afhankelijk van de problematiek en het contact met de cliënt maakt de therapeut een keuze welke therapievorm er wordt gebruikt. Dit kan ook een combinatie zijn van de verschillende therapie vormen die zijn omschreven. Een cliënt mag ten alle tijden zijn dossier inzien onder begeleiding van zijn behandelaar.