Wanneer hulp

Iedereen heeft weleens een periode in zijn of haar leven dat het niet gaat zoals je wilt. Of er ontstaan allerlei psychologische klachten waar u zelf niet uit komt. Het kan dan zinvol zijn omĀ een Gz-psycholoog in te schakelen.
Binnen de praktijk kunnen volwassenen met verschillende psychische of psychologische klachten komen voor behandeling zoals:

  • depressieve klachten.mucha-zodiac
  • overspanningsklachten,
  • burn-out,
  • angst,
  • paniekklachten,
  • relatieproblemen,
  • rouwverwerking,
  • incest of misbruikt verleden,
  • trauma of klachten gekoppeld aan PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis).

Tevens ben ik gespecialiseerd in het behandelen van mensen met tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) en andere aanverwante gehoor klachten.

Mochten uw klachten te zwaar zijn bijvoorbeeld dat u last heeft van een psychose, schizofrenie of forse persoonlijkheidsproblemen, die niet passen binnen de eerste lijn, dan kan het zo zijn dat u door wordt verwezen naar de tweede of derde lijn voor hulp. U kan dan denken aan instellingen als Skills, PsyQ, Rivierduinen of Parnassia. Deze instellingen hebben een multidisciplinaire benadering wat beter aan kan sluiten bij de klachten en problematiek.