Werkwijze

De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld:
Vanuit de Nationale Politie worden cliënten beveiligd aangemeld, per email en onder
een dossiernummer, direct naar mij. Vervolgens neem ik telefonisch contact op met de
cliënt die verwezen is en maak een afspraak voor de intake met uitleg over route naar de
praktijk. De intake wordt eveneens door mij gedaan aangezien ik monodisciplinair werk
in mijn eigen praktijk.
Bij reguliere verwijzingen vanuit de huisarts komt de telefonische aanvraag bij mij
binnen. Ik maak samen met de cliënt een afspraak voor de intake die ik zelf vorm geef
aangezien ik monodisciplinair werkzaam ben in mijn eigen praktijk.
Binnen de intake worden de klachten van de cliënt geïnventariseerd en de
behandeldoelen duidelijk geformuleerd waar binnen de behandeling aan gewerkt wordt.
De communicatie tijdens de behandeling is face to face en indien nodig kunnen
afspraken verzet worden of korte vragen gesteld worden middels telefoon of beveiligd
via email (zivver).
Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt.

Klacht:

Mijn cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij. De klacht zal besproken worden en er wordt gestreefd naar een goede passende oplossing. Tevens verwijs ik naar de huidige klachtenregeling van de LVVP. Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handeln-bijklachten-over-de-behandelaar/

Wat te doen bij crisis of afwezigheid:

Cliënten kunnen tijdens crisis gedurende kantooruren contact opnemen met mij. Buiten kantooruren kan u contact opnemen met de huisartsenpost. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en langdurige ziekte terecht bij:

  1. Mw. drs. M. van Doorn, Gz-psycholoog
  2. Mw. drs. J. van Leeuwen, Gz-psycholoog en
  3. Dhr. drs. Ir. Ing. N. Hochstenbach Gz-psycholoog